Patrizia Cavalli, [Nga pas, qëndroj, pak larg]

[Nga pas, qëndroj, pak larg]

Patrizia Cavalli

Nga pas, qëndroj, pak larg,

kalimthi, taksimetri punon,

e shoh, i shikoj flokët,

çfarë shoh? Teatri im kokëmushkë,

sipari nuk bie, teatri im gjithmonë i hapur…

Më mirë të ikësh sapo fillon shfaqja.

[Shqipëroi: © Sokol Çunga]

[From behind, standing, from a distance]

By Patrizia Cavalli

From behind, standing, from a distance,

in passing, the taxi meter running,

I’d watch her, I’d watch her hair,

and what would I see? My stubborn theatre,

curtain won’t fall, my always-open theatre . . .

Best to leave as soon as the show begins.